معرفی کارکنان

معاون مدیریت بحران
روح الله سرگزی

معاون مدیرکل مدیریت بحران 

شماره تماس : 31127307

رئیس گروه امور حوادث

مریم آتش زر

رییس گروه امور حوادث

شماره تماس : 31127403

رییس گروه بازسازی  

حمید خانی مقدم

رییس گروه بازسازی

31127413

کارشناس بازسازی
سمانه گلی

کارشناس بازسازی

شماره تماس : 31127402

کارشناس مطالعات امور حوادث غیر مترقبه

غلامحسن کیخواه نژاد

کارشناس مطالعات

شماره تماس : 31127405

رییس دفتر

علی ناصری

مسـول دفتر

شماره تماس :4-31127303

کارشناس

غلامرضا شیخی

کارشناس

شماره تماس : 31127408

کارشناس مطالعات امور ایمنی و پیشگیری

ناهید رضایی

کارشناس

31127404

کارشناس

عباسعلی راشکی

کارشناس

31127414

کارشناس

غلامرضا رزمی

کارشناس

31127407