معرفی کارکنان

معاون مدیریت بحران
روح الله سرگزی

معاون مدیرکل مدیریت بحران 

شماره تماس : 31127307

رئیس گروه امور حوادث

مریم آتش زر

رییس گروه امور حوادث : کلیه امور مربوط به خشکسالی ، بلایای جوی ، محیط زیست ، بهداشت و درمان وو آب شرب شهری و روستایی ، ارسال اطلاعیه و اخطاریه های جوی و برگزاری جلسات ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات مقابله با بحران مربوط به حوزه کاری و ارتباط هر روز ویدیو کنفرانس با سازمان مدیریت بحران و اعلام گزارش وضعیت استان

شماره تماس : 31127403

رییس گروه بازسازی  

حمید خانی مقدم

رییس گروه بازسازی : کلیه امور مربوط به سیل و بارندگی و مخاطرات دریایی ، احیای تالاب هامون و بازدبد از مسیل ها و دیوارهای حفاظتی و سیل بندها و برگزاری جلسات ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات مقابله با بحران مربوط به حوزه کاری

31127413

کارشناس مطالعات امور ایمنی و پیشگیری

ناهید رضایی

کارشناس مطالعات و پیشگیری :  کلیه امور مربوط به تأمین مسکن و خسارات مسکن و راه ، مسوول سامانه داشبورد مدیریتی و درج اخبار در سایت مدیریت بحران ، جمع بندی و ساماندهی بانک اطلاعاتی اسناد ، جلسات ، بازدیدها و طرح جانشین گری دستگاههای عضو ستاد یشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات مقابله با بحران ، پیگیری سایتهای اسکان اضطراری و پایگاههای چند منظوره و مطالعات مدیریت بحرانن در طرحهای جامع شهری

31127404

کارشناس بازسازی
سمانه گلی

کارشناس بازسازی : کلیه امور مربوط به آموزش و اطلاع رسانی به دستگاهها ، زلزله و مانور زلزله مدارس ، مسوول سامانه های سما ( مدیریت اطلاعات حوادث و هشدار سریع سازمان مدیریت بحران کشور) ، سامد و تسما ، تنظیم کشیک شبانه روزی و تعطیلات و برگزاری جلسات ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات مقابله با بحران مربوط به حوزه کاری و جمع بندی سالانه و دوره ای عملکردجلسات 

شماره تماس : 31127402

کارشناس مطالعات امور حوادث غیر مترقبه

غلامحسن کیخواه نژاد

کارشناس حوادث

شماره تماس : 31127405

رییس دفتر

علی ناصری

مسـول دفتر : 

شماره تماس :4-31127303

 

 

کارشناس

عباسعلی راشکی

کارشناس

31127414

کارشناس

غلامرضا رزمی

کارشناس

31127407