مدیریت بحران در استان

Loading

اخبار

جلسه ارایه گزارش برنامه جامع مهار و کنترل گرد و غبار در دشت سیستان
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۴
[ تعداد بازدید : ۷۵ ]
[جلسه بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل 98
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۲۳
[ تعداد بازدید : ۸۹ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۲۲ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۶
[ تعداد بازدید : ۹۷ ]
جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا
۱۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰
[ تعداد بازدید : ۱۰۸ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۰۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۰
[ تعداد بازدید : ۱۰۷ ]
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۰۵
[ تعداد بازدید : ۱۵۷ ]
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۳۲
[ تعداد بازدید : ۱۵۲ ]

مدیریت کرونا در استان

Loading