مدیریت بحران در استان

Loading

اخبار

۲۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۷
[ تعداد بازدید : ۱۹۱ ]
جلسه تأمین کالا و پشتیبانی ستاد مدیریت بیماری کرونای استان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۲
[ تعداد بازدید : ۱۶۷ ]
۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۱
[ تعداد بازدید : ۲۸۸ ]
۳۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۵
[ تعداد بازدید : ۳۷۸ ]
جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۵
[ تعداد بازدید : ۵۳۰ ]

مدیریت کرونا در استان

Loading