مدیریت بحران در استان

Loading

اخبار

اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در استان
۱۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۹
[ تعداد بازدید : ۱۸ ]
اجرای طرح زمستانه جمعیت هلال احمر استان
۱۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰
[ تعداد بازدید : ۲۱ ]
نقش رسانه در مدیریت بحران
۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۱
[ تعداد بازدید : ۴۴ ]
مسًولیت پذیری اجتماعی در مدیریت بحران ها و بیماری کرونا
۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۲
[ تعداد بازدید : ۷۹ ]
گزارش بارندگی های استان در سال زراعی 98 - 99
۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷
[ تعداد بازدید : ۱۱۴ ]

مدیریت کرونا در استان

Loading