مدیریت بحران در استان

Loading

اخبار

جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونای استان
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۱
[ تعداد بازدید : ۳۰ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۰۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۸
[ تعداد بازدید : ۸ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۱
[ تعداد بازدید : ۳۶ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲
[ تعداد بازدید : ۳۶ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۷:۵۶
[ تعداد بازدید : ۲۶ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۶
[ تعداد بازدید : ۳۳ ]
مانور پدافند غیرعامل در انبار نفت زابل
۱۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۳
[ تعداد بازدید : ۳۸ ]

مدیریت کرونا در استان

Loading