مدیریت بحران در استان

Loading

اخبار

گزارش بارندگی های استان در سال زراعی 98 - 99
۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷
[ تعداد بازدید : ۳۸ ]
جلسه ارایه گزارش برنامه جامع مهار و کنترل گرد و غبار در دشت سیستان
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۴
[ تعداد بازدید : ۹۵ ]
[جلسه بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل 98
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۲۳
[ تعداد بازدید : ۱۱۷ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۲۲ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۶
[ تعداد بازدید : ۱۱۶ ]
جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا
۱۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰
[ تعداد بازدید : ۱۴۱ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۰۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۰
[ تعداد بازدید : ۱۲۶ ]
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۰۵
[ تعداد بازدید : ۱۸۴ ]
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۳۲
[ تعداد بازدید : ۱۸۳ ]

مدیریت کرونا در استان

Loading