مدیریت بحران در استان

Loading

اخبار

مسًولیت پذیری اجتماعی در مدیریت بحران ها و بیماری کرونا
۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۲
[ تعداد بازدید : ۴۱ ]
گزارش بارندگی های استان در سال زراعی 98 - 99
۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷
[ تعداد بازدید : ۶۴ ]
جلسه ارایه گزارش برنامه جامع مهار و کنترل گرد و غبار در دشت سیستان
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۴
[ تعداد بازدید : ۱۰۹ ]
[جلسه بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل 98
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۲۳
[ تعداد بازدید : ۱۳۸ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۲۲ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۶
[ تعداد بازدید : ۱۳۱ ]
جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا
۱۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰
[ تعداد بازدید : ۱۶۳ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۰۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۰
[ تعداد بازدید : ۱۴۲ ]

مدیریت کرونا در استان

Loading