مدیریت بحران در استان

Loading

اخبار

۲۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۷
[ تعداد بازدید : ۲۸ ]
جلسه تأمین کالا و پشتیبانی ستاد مدیریت بیماری کرونای استان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۲
[ تعداد بازدید : ۴۰ ]
۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۱
[ تعداد بازدید : ۱۷۰ ]
۳۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۵
[ تعداد بازدید : ۲۱۸ ]
جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۵
[ تعداد بازدید : ۲۴۳ ]
جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونای استان
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۱
[ تعداد بازدید : ۲۰۰ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۰۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۸
[ تعداد بازدید : ۱۳۹ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۱
[ تعداد بازدید : ۱۵۵ ]

مدیریت کرونا در استان

Loading