مدیریت بحران در استان

Loading

اخبار

۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۱
[ تعداد بازدید : ۴۵ ]
۳۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۵
[ تعداد بازدید : ۸۴ ]
جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۵
[ تعداد بازدید : ۸۸ ]
جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونای استان
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۱
[ تعداد بازدید : ۸۶ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۰۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۸
[ تعداد بازدید : ۴۷ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۱
[ تعداد بازدید : ۷۲ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲
[ تعداد بازدید : ۷۶ ]
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۷:۵۶
[ تعداد بازدید : ۵۹ ]

مدیریت کرونا در استان

Loading