دوشنبه / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ / ۰۹:۱۷
سرویس : اخبار برگزیده
کد خبر : ۱۲۱۳۲
گزارشگر : ۱۵۷۴
سرویس اخبار برگزیده

90 دستور کار در سال 1401 در شورای فنی استان مصوب و ابلاغ شده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اعلام این مطلب افزود: مطابق قانون به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و عملیات عمرانی در استانها و افزایش کارآیی دستگاه‌ها و عوامل اجرایی مستقر در‌مناطق مختلف کشور، شورای فنی استان به صورت ماهانه برگزار می شود.

90 دستور کار در سال 1401 در شورای فنی استان مصوب  و ابلاغ شده است
(دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲) ۰۹:۱۷
منصور بیجار گفت: در جلسات شورای فنی استان که بسیار حائز اهمیت هستند؛ اشکالات و موانع اجرایی طرحهای مطروحه توسط عوامل ذینفع در نظام فنی و اجرایی کشور با توجه به ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری و منطقه ای استان با هدف تعیین راه حل های لازم به منظور رفع اشکالات و اعمال آنها، مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و در این جلسات شرایط استفاده از توان فنی و مهندسی عوامل اجرایی موجود در استان و ایجاد زمینه مشارکت تشکلهای غیردولتی استانی (صنفی–تخصصی) در تصمیمات شورا در بالاترین سطح ممکن فراهم شده است.

وی افزود: شورای فنی استان بـه منظـور بررسـی دقیـق موضـوعات مـرتبط و دسـتیابی بـه راه حلهای مناسب، از کارگروههایی متشکل از گـروه هـای کارشناسـی بـا عنـاوین «کارگروه پیمان و ضوابط فنی»، «کارگروه نظارت»، «کـارگروه آمـوزش و تـرویج ضوابط نظام فنی و اجرایی» و «کارگروه مصالح و تجهیـزات صـ نعت سـاخت » بـا دبیری نماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، استفاده می کند.
تعداد بازدید : ۶۵۱
(دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲) ۰۹:۱۷
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید