جلسه بررسی روند لایروبی رودخانه ها و کانالهای استان

جلسه بررسی روند لایروبی رودخانه ها و کانالهای استان
جلسه بررسی روند لایروبی رودخانه ها و کانالهای استان صبح امروز مورخ 98/9/29 در محل دفتر مدیرکل مدیریت بحران و به ریاست ایشان و با حضور دستگاههای ذیربط تشکیل گردید در این جلسه روند پیرفت لایروبی رودخانه های استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرعت عمل با عنایت به فصل بارندگی مورد تأکید قرار گرفت.
۲۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۱۰