جلسه هماهنگی بیست و یکمین مانور سراسری ایمنی و زلزله مدارس استان

جلسه هماهنگی بیست و یکمین مانور سراسری ایمنی و زلزله مدارس استان
[مانور زلزله مدارس

جلسه هماهنگی بیست و یکمین مانور سراسری ایمنی و زلزله مدارس استان روز چهارشنبه مورخ 1398/8/22 به ریاست مدیرکل مدیریت بحران و حضور نمایندگان دستگاههای مدعو در محل اداره کل مدیریت بحران تشکیل گردید و پس از بیان دیدگاهها و نقطه نظرات دستگاههای اجرایی راهکارهای اجرای هرچه بهتر مانور در سالجاری بررسی گردید و تصمیمات برای اقدامات بعدی مصوب گردید.

 

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۰۴