جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان

جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان به ریاست احمد علی موهبتی و با حضور مهندس بیجار ، دکتر دهمرده و جمعی از مدیران جلسه مدیریت بحران استان در فرمانداری ویژه شهرستان زابل روز پنجشنبه بعدازظهر با
محوریت لایروبی رودخانه های سیستان برگزار شد
۱۷ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۱