برگزاری دوره آموزشی مدیریت شهری در مواجهه با بلایای طبیعی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت شهری در مواجهه با بلایای طبیعی

دوره آموزشی مدیریت شهری در مواجهه با بلایای طبیعی روز دوشنبه مورخ 98/7/22 در شهرستان چابهار با حضور فرمانداران و شهرداران جنوب استان و تعدادی از دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار گردید. در این دوره یک روزه مباحث مربوط به آشنایی با مدیریت بحران و فرماندهی و برنامه ریزی برای مواجهه با بحرانهای شهری مطرح گردید.

دوره آموزشی

دوره آموزشی

۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۸