تشکیل ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی مدیریت بحران

تشکیل ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی مدیریت بحران

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی مدیریت بحران ساعت 10 روز شنبه 98/7/6  در محل سالن جلساتت حوزه مهاونتت هماهنگی امور عمرانی و به ریاست ایشان برگزار گردید 

در این جلسه در خصوص چهار محور قانون مدیریت بحران کشور ، اتخاذ تمهیدات در خصوص آغاز فصل پاییز ، توزیع اعتبارات ماده و توزیع اعتبارات ماده 10 و 12 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دستگاههای اجرایی مربوطه به گزارشهای عملکرد خود پرداختند.

جلسه شورا

جلسه شورا

۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۱۲