جلسه هماهنگی اقدامات انجام شده و برنامه ریزی برای برگزاری مانور اطفای حریق روز آتش نشانی و ایمنی

جلسه هماهنگی اقدامات انجام شده و برنامه ریزی برای برگزاری مانور اطفای حریق روز آتش نشانی و ایمنی

جلسه هماهنگی اقدامات انجام شده و برنامه ریزی برای برگزاری مانور اطفای حریق روز آتش نشانی و ایمنی در روز 7 مهر ماه سالجاری صبح امروز در محل سالن جلسات مدیریت بحران تشکیل گردید در این جلسه دستگاههای اجرایی مربوطه به تشریح برنامه ها و اقدامات خود جهت ایجاد هماهنگی برای اجرای مانور پرداختند و رهنودهای لازم را برای اجرای هر چه بهتر برنامه های مربوطه پرداختند.

جلسه مانور

۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۵۹