جلسه کمیته امور زیربنایی شورای اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی استان

جلسه کمیته امور زیربنایی شورای اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی استان

جلسه کمیته امور زیربنایی شورای اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی استان صبح امروز مورخ 98/6/30 در محل سالن جلسات مدیریت بحران و به ریاست مدیرکل تشکیل گردید.

در این جلسه اهداف و وظایف تشکیل شورای اطلاع رسانی استان و شرح وظایف کمیته تخصصی زیربنایی که از کمیته های زیر مجموعه کمیته مذکور می باشد تبیین گردید و مقرر شد هریک از دستگاههای عضو جلسه ضمن معرفی یکنفر بعنوان نماینده ثابت جهت حضور در جلسه ، اطلاعات شاخصهای مربوط به حوزه کاری خود و اعتبارات اختصاص یافته سالیانه خود را به کمیته تخصصی اعلام نمایند.

جلسه کمیته

 

جلسه کمیته

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۲۵