جلسه هماهنگی مانور اطفای حریق بمناسبت روز آتش نشانی و ایمنی

جلسه هماهنگی مانور اطفای حریق بمناسبت روز آتش نشانی و ایمنی

جلسه هماهنگی مانور اطفای حریق بمناسبت روز آتش نشانی و ایمنی روز سه شنبه مورخ 98/6/26 در محل سالن جلسات مدیریت بحران و به ریاست مدیر کل مدیریت بحران و دستگاههای ذیربط جهت برنامه ریزی برای برگزاری مانور در روز هفتم مهر ماه سالجاری تشکیل گردید.


جلسه مانور
جلسه مانور

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۰۷:۵۷