جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جهت انجام عملیات برنامه آمادگی مدارس در برابر زلزله

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جهت انجام عملیات برنامه آمادگی مدارس در برابر زلزله

به منظور هماهنگی و برنامه ریزی جهت انجام عملیات اجرایی برنامه آمادگی مدارس در برابر زلزله صبح روز پنج شنبه مورخ 98/5/31 جلسه ای به ریاست مدیرکل مدیریت بحران و دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل گردید در این جلسه مقرر گردید دستگاههای اجرایی مطابق برنامه زمان بندی اقدامات لازم را معمول نموده و نتایج را به مدیریت بحران اعلام نمایند.   

جلسه ضابطه

۳۱ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۴۴