جلسه بررسی وضعیت آب شرب مناطق شهری و روستایی شهرستان هیرمند

جلسه بررسی وضعیت آب شرب مناطق شهری و روستایی شهرستان هیرمند

به منظور بررسی آب شرب مناطق شهری و روستایی شهرستان هیرمند جلسه ای صبح روز دوشنبه مورخ 98/5/28 در محل دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی تشکیل گردید در این جلسه که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و حضور دستگاههای ذیربط تشکیل گردید راهکارهای موجود جهت رفع موانع مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اخذ گردید.

جلسه آب هیرمند

۲۸ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۲۳