جلسه تهیه گزارش جامع از وضعیت آب استان

جلسه تهیه گزارش جامع از وضعیت آب استان

به منظور تهیه گزارش جامعی از وضعیت منابع آب ، شبکه های آبرسانی ، پروژه های اجرا شده و حال اجرا و برنامه های آتی در خصوص تأمین و توزیع آب شرب ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/5/14 جلسه ای به ریاست مدیرکل مدیریت بحران و مدیران دستگاههای مربوطه در محل سالن جلسات مدیریت بحران تشکیل گردید. در این جلسه ضمن بررسی پروژه های موجود ، پیشنهادات نیز مورد بحث قرار گرفت.

جلسه   

۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۵۱