جلسه کارگروه تخصصی بیمه ، بازسازی و بازتوانی تأمین و توزیع ماشین آلات ، آواربرداری ساختمانها ، آتش نشانی ، مواد خطرناک و انتقال و تئفین متوفیان

جلسه کارگروه تخصصی بیمه ، بازسازی و بازتوانی تأمین و توزیع ماشین آلات ، آواربرداری ساختمانها ، آتش نشانی ، مواد خطرناک و انتقال و تئفین متوفیان

جلسه کارگروه تخصصی بیمه ، بازسازی و بازتوانی تأمین و توزیع ماشین آلات ، آواربرداری ساختمانها ، آتش نشانی ، مواد خطرناک و انتقال و تئفین متوفیان رأس ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 98/5/9 در محل سالن جلسات مدیریت بحران به ریاست مدیرکل مدیریت بحران تشکیل گردید.

جلسه کارگروه

جلسه کارگروه

۹ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۵۶