نشست هم اندیشی کارکنان مدیریت بحران برای فعالیتهای سال 98

نشست هم اندیشی کارکنان مدیریت بحران برای فعالیتهای سال 98

نشست هم اندیشی کارکنان مدیریت بحران روز ساعت 9 صبح سه شنبه مورخ 98/5/8 در محل سالن جلسات مدیریت بحران و با حضور مدیرکل ، معاون و کارکنان مدیریت بحران تشکیل گردید در این جلسه ضمن ارایه گزارش عملکرد برنامه های سال 98 توسط همکاران برنامه های آتی مورد بررسی قرار گرفت و نکات لازم برای پیشبرد اهداف توسط مدیر و معاون توصیه گردید.

نشست

 

۸ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۱۱