جلسه بررسی دستاوردهای گروه تحقیقاتی ژؤفیزیک - زلزله شناسی دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان در استان

جلسه بررسی دستاوردهای گروه تحقیقاتی ژؤفیزیک - زلزله شناسی دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان در استان

جلسه بررسی دستاوردهای گروه تحقیقاتی ژؤفیزیک - زلزله شناسی دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان در استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 98/5/7 در محل سالن جلسات مدیریت بحران با حضور مدیرکل مدیریت بحران و مدعوین برگزار گردید. در این جلسه دکتر قدس گزارشی از یافته های مهم داده برداری زلزله شناسی در دو سال گذشته در سطح استان را ارایه نمودند.

جلسه دکتر قدس

جلسه دکتر قدس

۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰