جلسه کارگروه استانی کمکهای بلاعوض و تسهیلات قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان ناشی از سیل فروردین 98

جلسه کارگروه استانی کمکهای بلاعوض و تسهیلات قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان ناشی از سیل فروردین 98

  اولین جلسه کارگروه استانی کمکهای بلاعوض و تسهیلات قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان ناشی از سیل فروردین 98 در استان ساعت 18/30 روز یکشنبه مورخ 98/4/30 در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی به منظور تعیین تکلیف پرونده های ارسال شده به کلارگروه تشکیل گردید.

 جلسه کارگروه

۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۷