جلسه کارگروه بیمه و بازتوانی

جلسه کارگروه بیمه و بازتوانی

جلسه کارگروه بیمه ، بازسازی و بازتوانی صبح روز شنبه مورخ 98/4/29 در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استانداری و حضور دستگاههای اجرایی ذیربط جهت بررسی و برنامه ریزی نحوه مدیریت مخاطرات و بحران ها مربوط به بیمه ، بازسازی و بازتوانی ، تأمین و توزیع ماشین آلات ، آواربرداری ساختمانها ، آتش نشانی و مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان در چرخه مدیریت بحران تشکیل گردید.

کارگرروه بیمه

۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۱