جلسه تعیین شاخصهای تأثیر گذار در تعطیلی مدارس

جلسه تعیین شاخصهای تأثیر گذار در تعطیلی مدارس
جلسه تعیین شاخصهای تأثیر گذار در تعطیلی مدارس و ادارات در زمان طوفان گرد و خاک روز شنبه مورخ 98/3/25 ، به ریاست مدیرکل مدیریت بحران و با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل گردید.
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۰۷