جلسه کمیته ی برآورد تعیین خسارت و تخصیص منابع

جلسه کمیته ی برآورد تعیین خسارت و تخصیص منابع

اولین جلسه برآورد تعیین خسارت و تخصیص منابع ذیل قرارگاه استانی بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده صبح روز شنبه مورخ 98/3/11 در محل سالن جلسات دفتر معاونت امنیتی و انتظامی و به ریاست سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تشکیل گردید.

اهم موارد قابل بحث در جلسه ارایه گزارش تعیین خسارت توسط دستگاههای اجرایی و گزارش تعداد ثبت خسارات در سامانه سجاد توسط مدیرکل مدیریت بحران بوده است.

کمیته تعیین خسارت

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۳۴