شورای هماهنگی مدیریت بحران سیستان و بلوچستان

شورای هماهنگی مدیریت بحران سیستان و بلوچستان
شورای هماهنگی مدیریت بحران سیستان و بلوچستان در خصوص سیلاب سیستان امروز بعدازظهر با حضور آقای دکتر عرف معاون محترم سیاسی وزارت کشور و استاندار محترم در محل فرمانداری زابل تشکیل گردید.
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۱۸