جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

پیرو اخطاریه جوی شماره 2 هواشناسی وپیش بینی بارندگی های شدید برای استان ، اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران در سال 98 جهت هماهنگی و انجام اقدامات لازم ساعت 11 امروز مورخ 98/1/22 در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی تشکیل گردید.

جلسه شورا

 

۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲:۴۴