جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

پیرو اخطاریه ی جوی شماره 21 و اخطاریه دریایی شماره 7 جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با حضور اعضای شورای هماهنگی و به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی روز شنبه مورخ 25/12/97 تشکیل کردید و اعضا ضمن ارایه گزارش عملکرد به تمهیدات لازم جهت رفع اثرات بحران اشاره نمودند.

جلسه شورا

جلسه شورا

جلسه شورا

۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۲۶