مانور اطفای حریق چهارشنبه سوری

مانور اطفای حریق چهارشنبه سوری

مانور اطفای حریق چهارشنبه سوری روز دوشنبه مورخ 97/12/20 در محل یکی از مدارس استان توسط دستگاههای امدادی و با نظارت مدیریت بحران استان انجام گردید.

مانور

مانور

مانور

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۱۰