جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ساعت 8:30 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/12/16 به ریاست استاندار محترم و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و سایر مدیران شورای بحران استان در محل سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار گردید.

در این جلسه گزارش وضعیت ورود آب به منطقه سیستان و اقدامات صورت پذیرفته برای هدایت رواناب و آورد رودخانه هیرمند توسط مدیریت بحران استان ارایه گردید و ضمن بررسی و تبادل نظر لزوم برنامه ریزی و پیشگیری از خسارات احتمالی را خاطر نشان ساختند و تصمیات لازم اخذ گردید.

جلسه شورا

جلسه شورا

۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۵۹