جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

با توجه به بارندگی های قابل ملاحظه در حوضه آبریز رودخانه هیرمند در کشور افغانستان ، به منظور بررسی و پیش بینی تمهیدات لازم جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان روز دوشنبه مورخ 97/12/13 در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی تشکیل گردید.

جلسه شورا

جلسه شورا

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۲۴