جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با موضوع بررسی اقدامات صورت پذیرفته در بارندگی و سیلاب اخیر روز یکشنبه مورخ 97/12/12 در محل سالن جلسات دفتر هماهنگی امور عمرانی استانداری و به ریاست ایشان تشکیل گردید.

جلسه شورا

جلسه شورا

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۳۵