جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

با عنایت به اخطاریه جوی شماره 20 مورخ 97/12/8 مبنی بر تقویت سامانه بارشی و پیش بینی طوفان گرد و خاک جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ساعت 10:30 روز چهارشنبه مورخ 97/12/8 در محل سالن جلسات حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی و به ریاست ایشان تشکیل گردید.

جلسه شورا

 

جلسه شورا

۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۵۵