جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

پیرو پیش بینی بارندگی های هفته آینده جلسه ای پیرامون آمادگی اعضای شورای مدیریت بحران در محل سالن جلسات مدیریت بحران تشکیل گردید و مقرر گردید کلیه دستگاههای اجرایی ضمن آماده باش تمامی تمهیدات لازم را اتخاد نمایند.

جلسه شورا

جلسه شورا

۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۰:۰۳