جلسه‌ی بررسی آخرین وضعیت پروژه های رفع بی آبی نیکشهر

جلسه‌ی بررسی آخرین وضعیت پروژه های رفع بی آبی نیکشهر

روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۸ جلسه‌ای پیرامون بررسی آخرین وضعیت پروژه های رفع بی آبی نیکشهر در محل دفتر دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و به ریاست ایشان تشکیل گردید ضمناً در این جلسه موضوع حفر ۱۸۸ حلقه چاه در سطح استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

جلسه بحران نیکشهر

۹ بهمن ۱۳۹۷ ۰۷:۵۸