قطعی آب

برخورد یک دستگاه جرثقیل با تیرهای برق خط اختصاصی انتقال آب چاه نیمه ها به زاهدان منجر به قطع جریان و عدم انتقال آب به شهر زاهدان شد این حادثه باعث افت فشار یا قطع جزیان آب در مناطق انقلاب ، فاضلی ،تاکسیرانی کوثر بعثت ثارالله پوریا مزاری امام خمینی غربی مصطفی غربی طباطبایی جمهوری پرستار دانش دانشجو جانبازان قلنبر دانشگاه معلم بزرگمهر زیباشهر و مهرشر شد که از ابتدای حادثه تیمهایرفع خادثه شرکت توزیع برق و آب و فاضلاب استان حضور بهمرسانیدند و نسبت به رفع مشکل اقدام نمودند
۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۵۹