بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس

بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس

بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس

 

بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با شعار مدرسه ایمن- جامعه تاب آور در ۳۲ مدرسه سطح استان سیستان و بلوچستان همزمان با سراسر کشور راس ساعت ۱۰ صبح با به صدا درآمدن زنگ ایمنی مدرسه در مدارس سطح استان برگزارگردید. مراسم محوری مانور مذکور در شهرزاهدان در دبیرستان دخترانه شاهد فضیلت با ۲۷۰ نفر دانش آموز و همکاری مدیران و مربیان مربوطه و مشارکت و حضور اهالی محله مجاور مدرسه , باهدف تمرین اصول خروج اضطراری و پناهگیری دانش آموزان و مربیان و شناسایی نقاط امن در قالب عملیات امداد و نجات, جستجو, تریاژ و تخلیه مجروحین , نجات کوهستانی و اطفائ حریق, بارعایت دستورالعمل ارسالی از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله کشور با مشارکت و همکاری مدیران و کارشناسان مرتبط دستگاه های اجرایی ذیربط برگزار گردید.

مانور زلزله

مانور زلزله

۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۱۱