جلسه هماهنگی برگزاری مانور زلزله مدارس

جلسه هماهنگی برگزاری مانور زلزله مدارس

جلسه هماهنگی برگزاری مانور زلزله مدارس

در راستای برگزاری بیستمین مانور زلزله و جهت هماهنگی بین دستگاههای متولی و دست اندکار مانور ، جلسه ای با حضور اعضا در روز شنبه مورخ 97/9/3 در محل سالن جلسات مدیریت بحران برگزار گردید و اعضا به بررسی و تبادل نظر و هماهنگی لازم پرداختند.

جلسه مانور

جلسه مانور

 

۵ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۱۳