جلسه هماهنگی بیستمین مانور سراسری ایمنی و زلزله مدارس

جلسه هماهنگی بیستمین مانور سراسری ایمنی و زلزله مدارس

جلسه هماهنگی بیستمین مانور سراسری ایمنی و زلزله مدارس

جلسه هماهنگی بیستمین مانور سراسری ایمنی و زلزله مدارس امروز جهت بررسی دستورالعمل برگزاری مانور و تفاهمنامه فی مابین متولیان در محل سالن جلسات مدیریت بحران برگزار گردید.

رسانه جدید

رسانه جدید

۲۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۰۲