جمع بندی مستندات ابعاد خسارت ناشی از عدم رهاسازی آب رودخانه هیرمند

جمع بندی مستندات ابعاد خسارت ناشی از عدم رهاسازی آب رودخانه هیرمند

جمع بندی مستندات ابعاد خسارت ناشی از عدم رهاسازی آب رودخانه هیرمند
با توجه به عدم آورد رودخانه هیرمند از ابتدای اسفند سال گذشته که منجر به وجود مشکلاتی در بخش کشاورزی و محیط زیست و تامین آب شرب منطقه گردید جلسه جمع بندی مستندات ابعاد خسارت ناشی از عدم رهاسازی آب رودخانه هیرمند در محل سالن اجتماعات مدیریت بحران جهت ارائه برای نوزدهمین اجلاس کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند جهت پیگیری مطالعات جمهوری اسلامی که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد برگزار گردید
۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۸:۰۳