آموزش امداد و نجات

برگزاری جلسه آموزشی امداد و نجات

برگزاری جلسه آموزشی امداد و نجات

برگزاری جلسه آموزشی امداد و نجات : صبح امروز اولین جلسه آموزشی امداد و نجات ویژه همکاران در محل سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران استانداری در خصوص بررسی آیین نامه ها و نحوه اطفا حریق و لزوم بررسی و دقت نظر در خصوص ایمنی ساختمانها در محل سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران استانداری تشکیل گردید.

رسانه جدید

 

رسانه جدید

 

رسانه جدید  

۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۵۱