حضور مدیرکل بحران سیستان و بلوچستان در جلسه کمیته اجرایی مدیریت دانش در مدیریت بحران

حضور مدیرکل بحران سیستان و بلوچستان در جلسه کمیته اجرایی مدیریت دانش در مدیریت بحران
حضور مدیرکل بحران سیستان و بلوچستان در جلسه کمیته اجرایی مدیریت دانش در مدیریت بحران
دکتر محبی در حاشیه این جلسه گفت : ((مدیریت دانش و دسترسی به موقع و موثق به رویدادها و وقایع کشور با پشتیبانی فناوری های نوین، از الزامات فرایند مدیریت بحران بوده و با ایجاد اشراف اطلاعاتی که زایده مدیریت دانش است، نقش چشمگیری در شناخت تهدیدها، تحلیل مسائل، شناسایی الگو ها، تصمیم سازی و اتخاذ تدابیر موثر توسط مراجع برنامه ریز و تصمیم گیرنده دارد.))
۲ خرداد ۱۴۰۲ ۰۹:۱۶