پیگیری اقدامات پیشگیرانه و هشداردهنده موضوع محل گودبرداری زمین واقع در ضلع شمال غربی تقاطع خیابانهای امام خمینی (ره) و شهید بهشتی

پیگیری اقدامات پیشگیرانه و هشداردهنده موضوع محل گودبرداری زمین واقع در ضلع شمال غربی تقاطع خیابانهای امام خمینی (ره) و شهید بهشتی

صبح امروز مدیرکل محترم مدیریت بحران استان در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ که در محل فرمانداری زاهدان بمنظور پیگیری اقدامات پیشگیرانه و هشداردهنده موضوع محل گودبرداری زمین واقع در ضلع شمال غربی تقاطع خیابانهای امام خمینی (ره) و شهید بهشتی (( موسوم به گاراژ سلمانزاده)) که بیش از حد مجاز گودبرداری شده حضور بهمرساند. و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم در خصوص پیگیری وظایف مالک و دستگاههای ذیربط اخذ گردید.

جلسه

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۳:۳۲