نشست مدیرکل مدیریت بحران استان با تیم شتابنگاری مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

نشست مدیرکل مدیریت بحران استان با تیم شتابنگاری مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی
نشست مدیرکل مدیریت بحران استان با تیم شتابنگاری مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی صبح امروز در محل اداره کل مدیریت بحران برگزار شد.
دکتر محبی در این نشست ضمن اعلام آمادگی و همکاری همه جانبه با مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی، بر توسعه شبکه شتابنگاری و لزوم پوشش کل استان در همه بخشها در راستای انجام هر چه باکیفیت تر روند مقابله ، واکنش سریع و امدادرسانی به موقع در حوادث زلزله تاکید نمود.
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۵:۰۲