بازدید از ایستگاههای آتش نشانی سطح شهر

بازدید از ایستگاههای آتش نشانی سطح شهر
صبح امروز با توجه به فرا رسیدن چهارشنبه سوری سالجاری و بمنظور پایش ایستگاههای آتش نشانی مرکز استان، دکتر محبی مدیر کل محترم مدیریت بحران استان  به اتفاق مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان بازدیدی  از ایستگاههای آتش نشانی سطح شهر ( خاصتا ایستگاه واقع در بلوار کشاورز) بعمل آوردند.
در این بازدید ضمن تشکر از زحمات  شبانه روزی پرسنل خدوم ایستگاههای آتش نشانی، توصیه ها و پیشنهادات لازم بمنظور پیشگیری از بروز حوادث ناگوار ایام چهارشنبه سوری ارائه گردید.
ضمنا با توجه به اهمیت موضوع مقرر گردید شهرداری مرکز استان نسبت به تخصیص اعتبار ویژه و مورد نیاز جهت تامین خودرو، امکانات و تجهیزات مورد نیاز و اولویت دار ایستگاهها را با توجه به حوادث گذشته و کمبودهای پیش آمده پیگیری نمایند.

بازدید

۲۲ اسفند ۱۴۰۱ ۰۹:۴۰