جلسه هم اندیشی و هماهنگی های سازمان های مردم نهاد و خیرین یاری رسان در حوادث و بحران ها

جلسه هم اندیشی و هماهنگی های سازمان های مردم نهاد و خیرین یاری رسان در حوادث و بحران ها

به دنبال برگزاری دوره های آموزشی مرتبط برای سازمانهای مردم نهاد، صبح امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ جلسه هم اندیشی و هماهنگی های سازمان های مردم نهاد و خیرین یاری رسان در حوادث و بحران ها به ریاست دکتر محبی مدیرکل مدیریت بحران استان با حضور نمایندگان سازمانهای مردم نهاد و خیرین استانی و شهرستانی برگزار گردید. در این جلسه دکترمحبی ضمن تشکر و ارج نهادن به کمکها و همکاریهای سازمانهای مردم نهاد و داوطلبین و خیرین در حوادث گذشته سطح استان با تاکید بر موضوع آموزش و ارتقای سطح دانش و توانمندی و بهره گیری ngo ها از قوانین مربوطه و بخشنامه های مصوب در هنگام حوادث هماهنگی های لازم را با مدیریت بحران استان و متولیان امر توزیع و هدایت کمکها در سطح استان داشته باشند.

آموزش

۹ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۱۳