برگزاری جلسه توجیهی و دوره آموزشی "توانمندسازی هیأت های مذهبی - اسکان در سوانح و حوادث"

برگزاری جلسه توجیهی و دوره آموزشی "توانمندسازی هیأت های مذهبی - اسکان در سوانح و حوادث"

جلسه توجیهی و دوره آموزشی "توانمندسازی  هیئت های مذهبی درخصوص بهداشت روان در بحران های طبیعی" و "اسکان و تغذیه در حوادث" در روزهای دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ لغایت سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ توسط اداره کل مدیریت بحران با بهره گیری از اساتید مجرب از جمعیت هلال احمر و بهزیستی استان برای جامعه هدف نمایندگان و مدیران سازمانهای مردم نهاد و خیرین و رابطین مرتبط دستگاه های اجرایی و فرمانداری های(بصورت ویدئوکنفرانس) با هدف ارتقای دانش و توان خیرین و NGO های سطح استان برگزار گردید. دکتر محبی در خصوص اهمیت و نقش سازمانهای مردم نهاد در زمان وقوع بحران گفت :(( سمن ها قادرند با آموزش و کمک به ایجاد هماهنگی بین مسئولیت ها به هنگام بحران، از حساسیت های موجود بکاهند. تمرکز اصلی سمن ها در زمینه بلایا به طور وسیعی بر امداد و توسعه قرار دارد.و در پشتیبانی، امداد و نوسازی نقش حیاتی ایفا می نمایند. تهیه مواد غذایی، آب آشامیدنی، دارو و لوازم بهداشتی برای آسیب دیدگان از جمله این موارد است.و پیدایش رویه های نوین مدیریت بحران، نقش سازمان های غیرانتفاعی را به عنوان موثرترین گزینه برای دست یابی به لینک ارتباطی موثر بین ستادهای مدیریت بحران و جمعیت بحران زده مورد تاکید قرار داد))

جلسه آموزشی سمن ها

۹ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۰۹