نشست دکتر محبی مدیرکل مدیریت بحران استان با مشاور محترم ریاست سازمان مدیریت بحران کشور

نشست دکتر محبی مدیرکل مدیریت بحران استان با مشاور محترم  ریاست سازمان مدیریت بحران کشور

صبح امروز، دکتر محبی مدیرکل مدیریت بحران استان و مشاور محترم  ریاست سازمان مدیریت بحران کشور در حاشیه نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی نشست داشتند و ضمن بررسی‌ وقایع نمایشگاه پیشنهادات خود برای برگزاری هر چه بهتر آن ارایه نمودند.

نمایشگاه

۲۶ بهمن ۱۴۰۱ ۱۲:۳۷