جلسه مصرف بهینه انرژی با عنایت به تداوم سرما در فصل زمستان

جلسه مصرف بهینه انرژی با عنایت به تداوم سرما در فصل زمستان

صبح امروز جلسه مصرف بهینه انرژی با عنایت به تداوم سرما در استان در محل سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران و به ریاست دکتر محبی مدیرکل مدیریت بحران و حضور دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل شد. در این جلسه ضمن تأکید بر اطلاع رسانی به مردم بمنظور صرفه جویی ، گزارش اقدامات استماع گردید و مقرر شد با مشترکین پر مصرف برخورد قاطعانه و مناسب انجام گردد.

جلسه انرژی

۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ۱۶:۲۷