جلسه مصرف بهینه انرژی با توجه به وقوع سرمای هوا در استان

جلسه مصرف بهینه انرژی با توجه به وقوع سرمای هوا در استان

صبح امروز جلسه مصرف بهینه انرژی استان به ریاست دکتر محبی مدیرکل مدیریت بحران در محل سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران و حضور دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل گردید.

این جلسه به منظور تأمین انرژی مورد نیاز مسکونی ،خدماتی , صنعتی و... در شهرهای سردسیر استان , با توجه به برودت دمای هوا و ورود سامانه های بارشی  تشکیل گردید.

در این جلسه دکتر محبی مهمترین مسئله را تأمین گرمایش مناسب برای منازل مسکونی ذکر کرد و خواستار فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب به عموم مردم , اهتمام دستگاههای ذیربط را برای جلوگیری از بحرانهای احتمالی خواستار شد

جلسه گاز

۲۷ دی ۱۴۰۱ ۱۸:۴۸