جلسه بررسی مشکلات دستگاههای اجرایی در بخش آب ، برق ، گاز ، حمل و نقل و نفت

با عنایت به ضرورت بررسی مشکلات و مسایل موجود در بخش های آب و فاضلاب ، برق منطقه ای ، گاز ، پخش فرآورده های نفتی و کشاورزی ، جلسه ای با حضور مدیران و مسؤلین دستگاههای ذیربط به ریاست جناب آقای کرمی استاندار محترم برگزار گردید.

استاندار محترم بر ضرورت پیگیری  موضوعات تا حصول نتیجه از طریق مراجع ملی تأکید نمود و بر انجام نظارتهای مستمر و همچنین گسترش هم افزایی دستگاههای اجرایی برای توسعه همه جانبه استان ، با عنایت به توانمندی ها و ظرفیت های بی بدیل آن تأکید نمود. وی یکی از راهکارهای توانمند سازی مردم را برای افزایش بهره وری و همچنین کاهش میزان آسیب پذیری و بروز خسارات در حوادث ، ارایه آموزش و آگاه سازی مردم توسط دستگاههای متولی دانست که می بایست بر این موضوع با جدیت و تلاش مضاعف همگان اهتمام نمایند.

۲۶ دی ۱۴۰۱ ۱۲:۱۷