بازدید مدیرکل مدیریت بحران از سایت و مجموعه تجهیزات هواشناسی استان

بازدید مدیرکل مدیریت بحران از سایت  و مجموعه تجهیزات هواشناسی استان

صبح امروز دکتر محبی مدیرکل مدیریت بحران به همراه کارمندان اداره کل بحران ، از سایت  و مجموعه تجهیزات هواشناسی استان بازدید نموده و ضمن استماع گزارش عملکرد ، نحوه کار و عملکرد دستگاهها را بررسی نمودند.

دکتر محبی به لزوم بروزرسانی و تجهیز دستگاهها جهت دقت بیشتر در تخمین پیش بینی های هواشناسی جهت مقابله با بحران های احتمالی و ارایه گزارش های لازم و بموقع تأکید نمود.

بازدید

بازدید

۲۶ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۳۱