جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران (انرژی)

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران (انرژی)

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با موضوع موج سرما و یخبندان و لزوم همکاری همه جانبه در راستای مصرف بهینه سوخت و جلوگیری از بروز بحران در مناطق سردسیر به ریاست جناب آقای کرمی استاندار محترم و حضور دستگاههای ذیربط تشکیل گردید.

در این جلسه مقرر گردید جهت پیوستن مردم به پویش " هرخانه یک اتاق گرم - هر خانه یک بخری " اطلاع رسانی و فرهنگ سازی لازم از سوی دستگاههای متولی صورت پذیرد و در جهت توزیع سوخت و سایر مایحتاج مناسب برای شهروندان اقدامات لازم انجام شود.

در پایان استاندار محترم به برنامه ریزی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت برای تأمین انرژِی در استان تأکید نمود و این مهم را از تمامی دستگاهای متولی خواستار شد.

جلسه ستاد

۲۶ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۲۹