جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان در زابل

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان در زابل

بعدازظهر پنجشنبه مورخ 22 دی ماه ،دکتر محبی مدیرکل مدیریت بحران به بازدید از شهرهای شمال استان پرداخت و جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان در محل فرمانداری زابل تشکیل گردید.

در این جلسه ضمن پیش بینی تمهیدات لازم به جهت وقوع طوفان و سرمای شدید در پنج شهرستان شمال استان مصوبات لازم اتخاذ گردید و مقرر شد تمامی دستگاه ها ضمن همکاری و آمادگی لازم، اقدامات را برای رفع بحران انجام دهند.

جلسه ستاد

۲۳ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۰۸